Konkurranse om Norges VIII – seddelrekke for Norges Bank

In Uncategorized by MayLeave a Comment

P1110141

 

Knust porselen, lagt i nye mønstre.

 

 

Porselen som symbol for import og eksport. Kunsten å lage porselen er kjent i Kina fra det 7. århundre, og under Ming-dynastiet (1368-1644) ble kinesisk porselen en stor eksportvare. Omkring 1600 oppstod det etter kinesisk forbilde en porselensindustri i Japan, og i 18. århundre ble kinesisk porselen eksportert til hele verden gjennom de østasiatiske («ostindiske») kompaniene. De østasiatiske kompaniene drev skipsfart og handel; i Norden var det slike handelsselskaper i Göteborg og i København. Fra Christiania sendte Bernt Anker en ostindiafarer til Kina i 1792 «med dette Riges Producter», og det hadde antagelig «ostindisk» porselen som returlast. Hentet fra Wikipedia.

 

 

 

Tiden, som selv den som ikke har noen bolig lever i, blir til et palass for den reisende, som heller ikke etterlot seg noen. I tre uker stampet hans haller seg nordover, fylt av lyden fra bølgene. Måker og byer, blomster, møbler og statuer dukket opp på veggene, og gjennom vinduene kom det lys, dag og natt.  Fra Nordens hav: Walter Benjamin, Hurtigruta 1929

 

Om konkurransen:  Norges VIII – seddelrekke på oppdrag for Norges Bank.

Konkurransen gjennomføres etter prosedyren om plan- og designkonkurransesom er regulert i forskrift om offentlige anskaffelser kapittel 23, og kunngjøres på Doffin.Med motiver mener Norges Bank dne kunstneriske utformingen av seddelserien.

Norges Bank er landets sentralbank og har enerett til å utstede norske pengesedler og mynter.Sentralbanken beslutter sedlenes og myntenes pålydende og utforming.Norske sedler skal fungere effektivt som betalingsmiddel, og publikum skal ha tillit til at sedlene er ekte. Sedlene må derfor ha et sikkerhetsnivå som gjør dem robuste mot forfalskninger. Flere land, bl.a. Sverige, Danmark, England og eurosonen, har utgitt eller er i ferd med å utgi nye seddelserier med bedret sikkerhet. Det krever at sikkerhetsnivået i norske sedler høynes. Norges Bank har derfor besluttet at det skal utgis en ny seddelserie – utgave VIII, noe som innebærer at alle valørene skal få nye motiver på for- og bakside. Dagens valørinndeling videreføres i den nye serien: 50, 100, 200, 500 og 1000 kroner. For å finne fram til hvilke motiver som skal pryde den nye seddelserien, gjennomfører Norges Bank en konkurranse i to trinn.

 

Tema for ny seddelserie – utgave VIII

 Temaet for den nye serien er «Havet» med undertittel «havets betydning for Norges næringsogvelferdsutvikling» og skal dekke både for- og baksiden av sedlene.  I arbeidet med å komme fram til tema har Norges Bank bl.a. lagt vekt på at følgende hensyn blir ivaretatt:

 

Leave a Comment