da9b36d7d58c34e8fda918d55c0ad0b0

Studer form, rom og mellomrom med utgangspunkt i tegninger av Giacometti.   2 tegninger a 20 min.

2a160cddd5d3b01fe30e6eef85941acd

alberto giacometti

 

 

Scan20014

 

Heimeoppgave 1 &2.klasse: øve på form og mellomrom  tegne både form og mellomrom med linje og buer , bruk foto og maleri fra kunsthistorien som utgangpunkt, gjør egne tolkninger av form, rom og mellomrom.

2 tegninger a 20 min.

 

 

 

 

 

 

Scan20002

Scan20005

A. Balanse:  Kontrapost er en naturlig stående hvilestilling. seforholdet mellom skulder og hofteakser, videre beina vekselsvis bærer og hviler , korleis ryggen dreier og hodets stilling balanserer av kroppens aktivitet.

 

Buer og linje: kroppen abstrahert / en rombasert tilnærming

 

Scan20012

B  : linje og buer

utstyr: trekull og conte_ svart og kvitt kritt, min 10 mm tykkelse

miljøpapir 50×70, kraftpapir på rull 90×120

 

Scan20024

 

 

 

Scan20018

akt& kroki høst 2015 B: linjer og bue

Scan20013

Heimeoppgave 1 &2.klasse: øve på form og mellomrom  tegne både form og mellomrom med linje og buer , bruk foto og maleri fra kunsthistorien som utgangpunkt, gjør egne tolkninger av form, rom og mellomrom.

2 tegninger a 20 min.

 

Scan20014

 

Heimeoppgave 1 &2.klasse: øve på form og mellomrom  tegne både form og mellomrom med linje og buer , bruk tegninger og maleri som utgangspunkt.

 

Scan20021

C. rotasjon

strukturoppgave 5 minx4: øve på figur i bevegelse

tegne kverandre eller figur_ foto/kunstverk

 

Scan20022 Scan20023

C. strukturoppgaver: Rotasjon

Scan20016

D. bevegelse

metode: bruk vekt og balanse tilnærming sammen med studier av struktur

Utstyr: skisseblokk A5- A4 – A3 og blyant min 4B

kull/ conte/ fettstift og mjuke blyanter ol.
may elin//20101 2015// direkte tegning :akt

 

 

Scan20313

Scan20314

 

 

Scan20333

Scan20334

Scan20338

 

Kilde 1: Kimon Nikolaides Den naturlige måte å tegne på

Kilde 2: George B Bridgman: Bridgemans’s life drawing

Leave a Comment