Kjennhallen, Lørenskog

KJENNHALLEN, Lørenskog.

Kunstplan og kunsterisk konsept MAY ELIN EIKAAS BJERCK

1:1 arkitektur Espen Folgerø, Robert Oseland og Ole Martin Stower

Street artist  M- CITY

fotograf  Oddleiv Apneseth

Kunstprosjektene skal bygge identitet og tilføre nye romlige sammenhenger. De skal legge et
abstrakt lag på situasjonen. De er et bidrag til debatten om open form. Overganger og mellomrom er nøkler til større
romopplevelse. Kunstutvalget foreslår et samarbeide mellom faggrupper innen kunst og arkitektur.
De får i felles oppgave å innføre flere skala, størrelser og nye a- spektive relasjoner, å innvitere til lek og ny
opplevelse, med ny bevegelse i rommene.

rsz_folgerø__oseland_situasjon

rsz_1folgrø__oseland_mønster

rsz_m-city_detalj_fra_ball

rsz_m-city_ball