2002 2015 Her er lagt ut deler av presentasjonen til Hennie – Ann Isdahl _ valør og tegneteknikker.  Beste måte å tilegne seg teknikker er enten ved direkte kopiering fra pdf eller overføring av teknikker til motivet du jobber med nå.

Følg linkene:

NEGATIVE FLATER,BAS (1)

KULLTEKNIKK, BAS (2)

LYS OG SKYGGE (1)

MATERIALITET (1)

PERSPEKTIV (1)

rsz_1p1190078
kva betyr det, å jobbe med tegning som verktøy? med verktøy meiner vi ein undersøkande tegne aktivitet
til forskjell fra det motivbaserte beskrivande uttrykket.
( kva er forskjellen mellom motivfokusert og rombasert visuell kunst ?? skape to og tre dimensjonale overganger )
i innseilinga utvikler dere romlig abstrakte kvaliteter, satt sammen i en tegning med ulike per- spektive rom.
skaper nye natur// kultur overganger som blir til ett a- spektivt uttrykk, ett visuelt verk med tid og rom i seg.
Med fokus på tomta og tilgjengelighet, åpne i situasjonen og skape ett abstrakt rombasert form kompleks.
Og som mulig kan implementeres i prosjekteringsfasen og konkretisere nye ute- inne overganger(public acess)
oppgaver:

1 ta bilder som du ser det!!
2a) lek med skala og dybde. undersøk tomta med din egen horisont. registrer serielt.

2b) kva er nær deg, kor langt kan du se?

<tenk grid// undersøk strata> les situasjonen vertikalt og horisontalt,
koble lagvise sammenhenger // skikt i situasjonen,
både topografiske lagvise sammenhenger i golv og vertikale silhuetter i dybderommet.

2c) kva romlige kvaliteter og forløp åpner i situasjonen,
kva romlig forhold privatiserer på tomta`?

registrer på kart i en skala lav nok til å vise hvor du er og hvilke rom du undersøker.

veke 8 mand 16 tirsd 17 onsd 18 torsd 19 fred 20
may/ chris may may chris may / hai
kl 0915 intro foto fra time & tegne valør og
kl 1100 utstilling site space kompleks tegnetx
   (i)
kl 1300 dokument tegne tegne kompleks midt GG
on the site tegne tegne gruppe
tegne kompleks tegne
kl16 tegne tegne tegne kompleks
veke 9 mand 23 tirsd 24 onsd 25 torsd 26 fred 27
may/chris may may may/ hai may/ hai
kl 0915 supplere GG/ chris
utstyr veil på sal ferdigstille
veil på sal
kl 1300 tegne tegne time& space
a_spektiv a_spektiv a_ spektiv         (ii)         (ii)

rsz_p1190084

 

 

 

 

Leave a Comment