JMP ; tid og fortelling undersøker behovet for  medvirkning  og levendegjøring  av  symbolske overleveringer.

HUNA/Jonsokbål er  en animasjon fra Nikolai Astrups bål – motiv.  En mobilapplikasjon som undersøker behovet for  medvirkning  og levendegjøring  av  symbolske overleveringer. Lyskultur.

https://www.youtube.com/watch?v=40mzLsW_GDc

Slide79 Slide78Slide1Slide2Slide3Slide4Slide5Slide6Slide7Slide8Slide9Slide10Slide11Slide12Slide13Slide14Slide15Slide16Slide17Slide18Slide19Slide20Slide21Slide22Slide23Slide24Slide25Slide26Slide27Slide28Slide29Slide30

Leave a Comment