stunning frontT

Intro StunningKjøsnesfjorden 2013. Jostedalsbreen Morene Park markerte  250 års jubileet til Sogn og Fjordane fylke med ett offentlig verk  av performativ karakter.  Verket består av  ett akkustisk rom i Bjørnebakktunnellen kombinert med  ett visuelt landskapsrom kor publikum kommuniserer på sms. Lydinnslaga til jubileet var kontekstualisert av stedsnavnet Jølster.  Den eldre lydbetegnelsen jolmstr kan bety både støy og linn susing.   Lysdelen av verket  er basert på direktesendte meldinger og har en funksjon for godkjenning før publisering. Det redaksjonelle ansvaret er en del av kunstprosjektet. Statens vegvesen gav tillatelse til å ‘stunne’ i 40 min og arrangementet hadde ei total tidsramme på 2 timer.

 Bakgrunn  Jostedalsbreen er Nord- Europas største innlands- is.  Samtidig  som den er  en  transnasjonal attraksjon, skaper den  mange utfordringer i nærmiljø.   Rv5 gjennom  Kjøsnesfjorden har idag overtatt for breen som ferdseslåre.  Breen har vært  det sentrale golvet for kommunikasjon, handel  og kultur-utveksling fra Sogn og Fjordane til omverda.

Problemstilling. I disse landskapsområdene handler det offentlige om å skape tilgjengelighet. Klimatiske endringar ,- snø, is,  stein og jordras krever tiltak. Dette åpner for problemstillingen om korleis Jølster kan presentere dette unike landskapsområde for fremtida? Kunstprosjektet Jostedalsbreen Morene Park undersøker kordan kunst i offentlig rom kan synliggjøre landskapsdimensjoner for de reisende. Målet er å utvikle ny plassdannelse i uteområde og skape performative interaksjoner kor kunstimplementasjoner møter dei ulike sesongane.

http://www.sfj250.no/jubileumsfering-i-forenes-tunnelen-i-kjosnesfjorden

Progressjon.  I Nasjonal transportplan for 2013 er det bevilga midler til full rassikring gjennom Kjøsnesfjorden.  Dette innbærer oppstart på vegarbeid med  6-7km ny tunnell i 2017.  I samband med full rassikring er Føreneset det einaste potensielle kontaktpunktet mellom  publikum og fjorden.  Kunstprosjektet JMP er basert på ett spleiselag mellom kultur og næring og er del av Fylkesmannen si BU- lyst satsing innan reiseliv. Her er vist stor vilje til formidling av landskapsopplevelser i Kjøsnesfjorden for framtida. Veg, landskap og kunst danner felles plattform for nye opplevelser og ny bevissthet om nærheten til Jostedalsbreen.

http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-sogn-og-fjordane/dksf02017413/30-08-2013#t=2h8m21s

http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-sogn-og-fjordane/dksf02017513/02-09-2013#t=11m30s

Kunstnerisk konsept/ kunstnerisk ansvarlig: May Elin Eikaas Bjerck

Teknisk support lys: Nikolaij Bjerck/ OffrOm studio

Teknisk support lyd: Robert Tomkiewicz/ Sogn og Fjordane Teater

Vi retter stor takk til Statens vegvesen, Politiet/ Lensmann i Jølster, AMK og HF, Jølster brannvesen, Vegtrafikksentralen , Mesta, Jølster Kommune og grunneigarar i Kjøsnesfjorden for innsats,  imøtekommenhet og velvilje i samband med gjennomføring av StunningKjøsnesfjorden 2013.

 
rsz_lyset_fallermrsz_helsing_250_år

 
rsz_pripyatpels

mrsz_stardalenstunning_foto_kejrsz_save_the_messages rsz_naturgrafittihrsz_stunningstardalenkrsz_stunningstardalenmannskorjrsz_stunningrv5krsz_stunningrv5_2mScan10051

Leave a Comment