Kunstplan og kunsterisk konsept MAY ELIN EIKAAS BJERCK
 1:1 arkitektur Espen Folgerø, Robert Oseland og Ole Martin Stower
Street artist  M- CITY 
 fotograf  Oddleiv Apneseth
Kunstprosjektene skal bygge identitet og tilføre nye romlige sammenhenger. De skal legge et
abstrakt lag på situasjonen. De er et bidrag til debatten om open form. Overganger og mellomrom er nøkler til større
romopplevelse. Kunstutvalget foreslår et samarbeide mellom faggrupper innen kunst og arkitektur.
De får i felles oppgave å innføre flere skala, størrelser og nye a- spektive relasjoner, å innvitere til lek og ny
opplevelse, med ny bevegelse i rommene.