50A

 

 

50B

 

 

 

 

 

 

 

100A

 

 

100B

 

 

 

 

 

 

 

200A

 

 

200B

 

 

 

 

 

 

500A

 

 

500B

 

 

 

 

 

 

1000A

 

 

1000B

 

 

Tiden, som selv den som ikke har noen bolig lever i, blir til et palass for den reisende, som heller ikke etterlot seg noen. I tre uker stampet hans haller seg nordover, fylt av lyden fra bølgene. Måker og byer, blomster, møbler og statuer dukket opp på veggene, og gjennom vinduene kom det lys, dag og natt.  

 

                        1929 Kunstverket i reproduksjonsalderen: Walter Benjamin  Nordens hav

 

 

2014Norges Bank utlyser konkurranse for kunstnere, grafisk designere og arkitekter om å tegne Norges VIII seddelrekke med tema:  Havet og havets betydning for Norges nærings- og velferdsutvikling.  Sentralbanken har forventinger til motivenes innehold,  folkelige forankring og allmenne aksept. De skal være visittkort for Norge og de skal være aktuelle i  fremtid.

Utlysningen er en plan og designkonkurranse der kunstnere er likestilt. Konkurransen er en pådriver i det avant garde samtidsprosjektet.  Debatt og utvikling  i møte  mellom kunst, arkitektur og design  skaper nye fortellinger.

Konkurransen etterlyser nye nasjonale ikoner og motivene i Norges VIII seddelrekke skal  dekke fortid, no og framtid.
Følgende er prekvalifisert til å delta i konkurransen om utforming av motiver på seddelutgave VIII:
May Elin Eikaas Bjerck
Blæst Design – Terese Moe Leiner og Geir Henriksen
Enzo Finger
Christian Messel & Mathias August Passero
Ellen Karin Mæhlum
Aslak Gurholt Rønsen
Snøhetta
The Metric System

Dersom aktuelt, kan Norges Bank registrere deltakerens bidrag som design og/eller varemerker, i og utenfor Norge.

Juryen som skal bedømme innleveringene og kåre en vinner av konkurransen, er:

Tiril Schrøder, professor ved Kunsthøgskolen i Oslo og utøvende billedkunstner – leder for juryen
Halvor Bodin, grafisk designer og kunstner
Kari Brandtzæg, kunsthistoriker og kurator
Kristin Gulbrandsen, direktør i Norges Bank
Knut Johannessen, seniorrådgiver ved Riksarkivet, historiker og ekspert på heraldikk
Sverre Morken, kunstner og tidligere sjefsdesigner i Norges Banks seddeltrykkeri

 

DA VA RUSKJE Å LEGGJA UTPÅ,  MEN DEN LEIKEN VILLE DEI SJÅ.  (Motto fra Mellom bakkar og berg, Ivar Aasen)

Tid og rom,  ulike  lag av sjø sammen med linjetegninger av båten  er det sentrale element i seddelrekka,  side A. Arbeidene  er basert på billedstrukturer i foto, sandblåst glass og  raket betong. Oppgavens offentlig karakter gjør det nødvendig å innhente  til latelse  til  å implementere inspirasjoner fra historiske og vitenskapelige verk i motivene.

PLANKUBISME : Båten er det sentrale element i menneskets mestring på havet.  Havet har bydd på ufattelige nye oppdagelser og kulturforskjeller. Side A i seddelrekka viser ei båtrekke som symbol for transport. sammen med instrumenter for navigasjon.  Innovativt båtdesign med større ‘maskin’ styrer valgene i båtrekka.

 

100A

 

 

 

 

M100AKvalsundskipet, rekonstruert av Fredrik Johannesen ca 1920

500A

 

 

 

 

M500AX- bow, Ulstein 2014

 

M100A Kvalsundskipet er en tibøring tidfesta til 690 eKr. Det er uvisst om denne hadde seil. Pre_ viking paralleller til M500A  X- bow.

Seddelrekka synliggjør innovative interkontekstuelle kulturlag på norske kysten før og no. Dette  aktualiserer spørsmål/ debatt om betydningen av ett sterkere kulturlag også i fremtidas  nærings og velferdsutvikling. (for at innovasjon skal skje)

 

200A

 

 

 

 

M200A Horisonter og vindrose. Sildefiske ved Florø 1954, foto Oluf Bjerck

200B

 

 

 

 

M200BSildefiske ved Haugesund ca 1900, fotograf ukjent                                                          kilde Haugaland museum.  Willow porselen, foto Eli Oftedal

 

M200B Sild og Porselen. Den blå valøren dekker to store fiskeriepoker, den første fra 1900 tallet og fram til  tida rundt  første verdenskrig. Det neste store utviklingstrinnet i norsk fiskerihistorie forgår etter andre verdenskrig. Epokene er vist på side A og B i 200 lappen med tema: Havet som gir oss mat. Sildefiske viser notkast og arbeidsfellesskapet organisert i ulike skala og omfang, begge med rikt utbytte. De ukjent sildefiskerne ved Haugesund er ikonsert i på Willow_ porselen.

 

50A

 

 

 

 

M 50A Peileskiven Uunnartoq er tidfesta til år 1000 eKr, kilde Søren Thilstrup                               Registreringstegninger Sunnfjordsjekta,utførelse Bernhard Færøyvik

 

M50A  Landet på tvers, siltfarget fjordspeil synliggjør breen som ruver i bakgrunn.  Søren Thielstrup har rekonstruert bruken av  tidlige navigasjonsinstrumenter, Uunartoq peileskiva er funnet på Grønland. Eirik Raude kan ha brukt peileskive da han oppdaget Grønland982eKr.

Det er stort engasjement for havet på  1950 tallet. Dette viser seg  i nyskapende møter  mellom kunst og vitenskap,  forskning, registreringer av båtbyggerkunnskap, i foto og dokumentarfilm. Seddelrekka inneholder bidrag fra Søren Thielstrup,   Lennart Nilsson,  Fredrik Johannesen,  Bernhard Færøyvik og Oluf Bjerck.

 

1000A

 

 

 

M1000A forskningsskipet FF Kronprins Haakon,  ferdigstilles 2018. RR, Ålesund

 

M1000A fortid, no og fremtid. Tema er faste og flytende golv. Lennart Nilsson fotograferer Liv i havet <1950> . Vakre metamorfosiske prosesser som har blitt ett problem i samtidas forvaltning av havressursen.  Han dokumenterer det organiske  tredimensjonale  materialet som larven består av, lyset i  kråkebollelarven.  Dette er tydelige tidsdokumenter, både i holdning og teknikk. Larvene  er implementert i foto fra smeltende is, lange linjeperspektiv med sprengt valør. !000 lappen har  iskrystallens farge.

 

FELLES HORISONTER: Vi har sett på kystkulturen i ett norsk- internasjonalt perspektiv; uttrykk for import og eksport.  De impulsene vi tar med hjem fra reisa og som preger omgivelsene.

 

100B

 

 

 

 

M100 Operaen sett fra innseilinga til Oslo. Snøhetta/ foto Hans Rossbach

 

M100B synliggjør norsk- internasjonal byplanlegging.  Vikingenes  oppdagertrang bringer impulser hjem, her synliggjort ved fremveksten av norske kystbyer fra 1200tallet  til i dag.  Magnus Lagabøter skriver Landslova i 1276. Den omfatter vedtak om en allmenningsstruktur i byutviklingen. Almenningen sikrer fri ferdsel, branngater, retten til matauk, vatn og naturlig dagslys for byboerne. M100 viser ett eldre kart over allmenningsstrukturen i Bergen sammen med Operaen  i Bjørvika.

 

500B

 

 

 

 

M500 Statfjordfeltet sett mot engelsk sokkel, foto Øyvind Hagen.

M500Oljefondet  har gitt Norge en ny økonomisk standard. Det norske folkedemokratiske prosjektet er idag  ett av verdens fremste modeller for frihet, velstand og vekst. Den norske modellen ble gjort mulig av  en innovativ  teknologi med en  utnyttelsesgrad i norsk oljeutvinning på opp mot 48%. Farouk al Kasim la grunnlaget  for denne teknologien.

 

50B

 

 

 

 

M50B landtoninger fra eldre kart, Kartverket/ foto Gian_rico Willy

 

M50 Hurtigruta tematiserer kysten som binder oss sammen.  Båten er en institusjon og nerve i tettstedsutviklingen på Norskekysten. Richard Witt grunnla Hurtigruta i 1878 . Hurtigruta er en historisk norsk- internasjonal impuls på norskekysten. Walter Benjamin har  reist med hurtigruta når han skriver Nordens hav.

 

1000B

 

 

 

M1000B Beerenberg med synlig damp fra siste vulkanutbrudd i 1984                                                         foto Jeremy Young/ Kieselalger, foto LennartNilsson

 

 

M1000B Ett ubeskrevet norsk ikon, fuji fjellet Beerenberg. 1000 lappen viser frem-i-tid. En perfekt trakt vulkan toppes av  isbree.  Jan Mayen er ett flytende mikro_ kontinent i overgangen mellom Nordishavet  og Grønland.   Her forgår forskning på undersjøisk  vulkansk aktivitet i overlappingen mellom de Eurasiske og Nord- Amerikanske  tektoniske platene. Beerenberg er Norges høyeste fjell. Totalt   52770m høy,  fordelt på  3000 m u h og 2270 mover.  Topografi er variert. Øya fikk 200 mils fiskeri grense i 1980 og er omfattet av norsk- internasjonal havrett.  Øya er utsatt for synlig påvirkning fra klimatiske endringer og smelting ved polene løfter havnivået. Bølger slår inn i ferskvannsressursen. Øya har en middeltemperatur på +/ – 6’C  og relevante betingelser  for marinbiologisk forskning.  Grønlandshvalen lever her.  Meterologisk institutt har okkupert øya på 1920 tallet og her er stasjonert  internasjonale satelitter for kommunikasjon.   Øya har sjøfugl og  polarrev. Middeltemperaturen skaper ideelle overvintringsforhold for store forekomster av  kieselalgen, ei av grunnstammene i økosystemet. Kieselalgen blomstrer etter ei veke med vårtemperaturer og sørger for fotosynteseprosesser som skaper vekst og gir nødvendig startskudd til alle vitale økologiske prosesser. Grønlanshvalen er en av dem.

FELLES HORISONTER: Jan Mayen ligger åpen for fremtidas fordringer. Den har 200 mils fiskerigrense, den vart  freda i 2010 og ble tildelt  midler  til  utredning av mineralforkomster i 2011. Jan Mayen er på mange måter ett abstrakt geologisk fastpunkt i det transatlantiske oversjøiske sambandet. Øya har mindre programmer og står i en særstilling når fremtidas holdninger mht næring, velferd og verdiskaping skal utformes. Kan Norges VIII- seddelrekke påvirke utviklingen av nye  ikoner med ny identitet?

 May Elin Eikaas Bjerck

 

se alle forslagene.  https://mayelineikaasbjerck.no/norges-nye-seddelserie-havet/

fra åpningen: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.874978955848582.1073741862.192200194126465&type=1

se omtaler. http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Norges-nye-pengesedler-Utlandet-roser-og-misunner-oss-7748156.html

http://m.db.no/2014/10/10/nyheter/innenriks/penger/kroner/norges_bank/35694242/

http://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2014/10/norways-new-banknotes-are-works-of-art/381240/

http://abcnews.go.com/Business/norways-artsy-currency/story?id=26054204

http://www.telegraph.co.uk/finance/currency/11149791/Norway-unveils-amazing-art-designs-for-new-banknotes.html

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154764580980790&set=a.216505165789.286180.783880789&type=1&theater

https://www.facebook.com/Grafill/photos/pcb.883111638368647/883110895035388/?type=1&theater

 

Vi takker kilder for imøtekommenhet til  å benytte dokumentasjon /  inspirasjoner.  

Bernhard Færøyvik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Fredrik Johannesen          Jørn Olav Løset

Arne Emil Christensen

Søren Thilstrup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Snøhetta

Gian-Rico Willy, fotograf                                                Hans A. Rosbach, fotograf

Oluf Bjerck, fotograf

Eli Oftedal, fotograf

Sildefiskere (ukjent fotograf),Karmsund Museum       Øyvind Hagen, fotograf

Lennart Nilsson, fotograf                                                  Dr. Jeremy Young, fotograf

 

Vi takker Norges Bank for en fantastisk spennende oppgave som har gitt oss muligheten  til å skape denne fortellingen om Norge på Havet.

 

TEAM

Kunstnerisk ansvarlig: May Elin Eikaas Bjerck

Teamleder og kommunikasjon: Nikolaij Sandberg Bjerck

Kommunikasjon og setteseddel: Cecilia Løyning Stokkeland

Grafisk design /farge , valør: Eva Oulie Alvarez

 

 

 

 

 

Leave a Comment