20141005_171509

Fluge Gard er ett bygningshistorisk kulturminne , beliggande ved Flugelona  i Jølster. Det var dyktige bygningsmenn som kom fra denne garden og her står i dag sperrstove og nyhus , løe og  stabbur, lisjeløe og verkstadhus. Garden ligg høgt og fritt med utsyn over elva Jølstra.

Navnet Jølster kjem av det eldre ordet  ljom eller jolmstr som tyder lyd.  Jølster er ein akkustisk betegnelse for ett landskap  i endring.  Det vertikale landskapsrommet, vekt og gravitasjon, karakteriserer ein situasjon  kor masser på vei nedover, fossefall,  stein,  is og jord,  ruller og renner, morenemasser, vannmasser .

 

Bygda har ei sentral rolle i den kunst og kulturelle diskursen som utbredte seg i Norge etter oppnådd uavhengighet i 1905. Kunstnere undersøkte lokale forhold på leiting etter nye relasjoner mellom historie, identitet og demokrati. Nikolai Astrup, samtidig med Edvard Munch, busette seg i Jølster. Kunstnerne var sterke bidragsytere i diskursen hvor stedspesifikke tolkninger av landskapet sammen med identifiserte symbolske personligheter ble fortrukket fremfor den heroiske symbolismen som var den herskende genren. På samme tid som EM  tok i bruk heilt nye demokratiske virkemidler i konkurransen om Universitetets aulautsmykninger(1915), var NA oppteken med å spreie kunst til folket. Han beklagde seg i brev at han var så opptatt med det grafiske prosjektet at han ikkje fekk malt på åtte år. (1908- 15)

I kjølvatnet av dette kunstprosjektet fulgte auka oppmerksomhet på kollektiv kommunikasjon. Maleriet ble nedprioritert til fordel for større grafiske produksjoner, fulgt av gryende industrielt design. Kristian Eikås kjem frå garden Fluge. Han var ein sentral  aktør i avant- garde gruppa som oppsto i kretsen rundt Nikolaij Astrup. Han tok vidare det folkedemokratiske prosjektet. Kr.E har lagt ned eitt betydelig arbeid med regisrering og utvikling av tradisjon og nyskaping, han var kunstnar  musikar  designer og arkitekt. I samarbeide med Finn Kraft fant han inspirasjon til å gå vidare med ideane sine. Han nedla ett betydelig kulturhistorisk arbeide, grunnla og leia  Heimeyrkeskulen i Jølster. Kristian Eikås  fekk Kongens gull for dette arbeide. Jølster vart eitt nasjonalt kunst og kulturellt brand.

fig.Nye leikar for born. Kristian Eikås og Finn Kraft. Designet er inspirert av den all -over trua på det  totale estetiske prosjektet der kunst og kultur skulle være i alle delar av samfunnet.  Figurane er mynta på born som fra tidleg alder kunne lære nye trendar å kjenne. Barn kunne såleis delta aktivt i utforming av omgjevnadane sine med kjensle for form, farge, tradisjon og fornying.

FlugeLona Fluge, Jølster DSC_0403DSC_0402Fluge Gard rsz_gruppe

 

Leave a Comment