velkommen til soleienatt. ønsker du å komme tettere på naturen, å bli bedre kjent med dyr,- og kanskje følge din egen sau gjennom sommersesongen? drømmer du om å bli andelsbonde og støtte norsk bærekrafttig matproduksjon? soleienatt er eit nettsted som formidler korleis livet med sauen er om sommeren. her finner du videos og foto som viser utfordringane vi har med gjeting i fjellet om sommeren. som viser korleis dyra gjer seg nytte av naturen og i kan lære meir om korleis dyra leser terrenget. steder dom vi synes ser farlige ut, kan femstå som magneter på saueflokken. for kven ønsker vel å utsette seg for nropplevelser med ras i sleipe fjellsider? også viser det seg at nettop gamle og nye rasråker er oaser som dyra søker seg til og som vi mennesker må lære i gå i når di skal sjå til flokken.

og blogg med oppdateringer fra sauene på fjellet. along with the shepharding

https://www.youtube.com/watch?v=o980byXwQiE

https://youtu.be/L_qqLtMCXQg