I forskning og undervisning undersøker MAY tegnemediet i møter mellom kunst, arkitektur og design. Tegning som sjølvstendig kunstuttrykk, og tegning som metode for visuell stedsanalyse. ho utvikler undersøkande tegneverktøy for registrering og dokumentasjon av sted, prosjektering og designprosess.

Metodene er tatt i bruk i forskning på Spørsmål om kontinuitet, og utvikling av nye kulturruttrykk. Med mål om å styrke tredimensjonal romlig forståelse, med verktøy som sørger for større kunnskap om stedlige kvaliteter og kontinuitet for rommets opprinnelige kraft.

May har 20 års ped. erfaring fra Bergen Arkitekthøgskule.