unnamed (16)

 

unnamed (5)

 

 

 

 

unnamed (6)

 

finished- unfinished

BAS er den norske alternative arkitekturutdanningen. Her foregår forskning på arkitektur og design tilpassa det kontinentale klima i den nordlige delen av Atlanterhavet. Kantina var pensum på master våren 2014. Semesterkurset var ett byggkurs med krav både til prosjektering, riving og implementering av nye sosiale programmer. 14 studenter og 3 lærere var engasjert i fire måneder.

May Elin  Eikaas Bjerck,  1.am i visuell kunst OFFROMstudio // JanLiesang & Cristof , Raumlabor BERLIN

 

rsz_20140430_164523rsz_20140429_150110

 

rsz_20140507_125507 rsz_20140507_125636 rsz_20140507_125800 rsz_20140507_125954 rsz_20140507_130140 rsz_20140429_150126 rsz_20140507_125025 rsz_20140507_125451 rsz_20140507_125621 rsz_20140507_125652 rsz_20140507_125913 rsz_20140507_130034 rsz_20140507_130211

 

Hillesvåg fabrikker har vært i kontinuerlig drift siden 1898.   Fabrikken tar imot ull og foredler den fra råvare til ett breitt spekter av ullprodukter.  Hillesvåg har spesialisert kunnskapen sin om ullas egenskaper gjennom meir enn hundre år. Dei formidler den felles kulturarven tilbake til tidlige busettingar ved havet.

Lyngheilandskapet er ett levande kulturlandskap,  tilpassa sauehald. Fiskarbonden levde på begge sider av Nordsjøen og langs store deler av Atlanterhavskysten.  Utegangarsauen opplever ei renessanse på Vestlandskysten idag og norsk ull får internasjonal oppmerksomhet. Hillesvåg har store kunder i USA. Det transatlantiske oversjøiske sambandet er forbundet gjennom havet, før og no. Den store flytande sletta har lokka på menneskets utferdstrang, i aukande  i takt  med utviklinga av båter og kunnskapen om navigasjon. Ettersom båtane vart større vaks behovet for nye drivere frem

FILT:ULL har egenskaper som aktiviseres i utvikling av toveteknikker. Naturhusholdets nennsomme kunnskaper drar veksler på erfaring satt i system. Ett ullseil er uttrykk for utviklingstrekk med høy innovasjonsgrad og samarbeidsevne. Ullfiberen er bygget opp av en sjelden skjellstruktur, som ved mekanisk påvirkning fortsetter sin fortetting og sammenfilting av ullfiber inntil materialtretthet inntreffer.

BAS: KANTINA er hjerte i skolen,  beliggende i ett forløp med auditoriet.  skolen holder til i det tidligere industribygget til Stormøllen og er ett konglomerat av romkvaliteter bestående

av lagerhaller, kontorlandskap og store kornsiloer i betong med tilhørende brygge. Det var ønskelig å avdekke og synliggjøre industriarkitekturen i kombinasjon med behovet for varierende sosiale programmer i kantine og auditorium.  Det var også ønskelig å implementere nye overganger mellom se sosiale programmene og silostrukturer. I kombinasjon med betongkonstruksjonene oppsto behovet for demping.

AKKUSTIKK: HARDE FLATER og kobling av romprogrammene kantine og auditorium skapte behov for demping. Studentane avdekka  betong   i form av monumentale søylekonstruksjoner og  terrasso gulv.  Kantina vender mot sjøen og har i tillegg til skiftande hav- utsikt tilgang på ett enormt og skiftende lystilfang. Betongen opptrer meir som lys enn mørk, på samme tid som forskalingsstrukturane skaper variasjon i flatene.  FILTBARRIÆREN  er rommets mørkeste element.  Mørkt mjukt grått. Elementbasert. Drapert karakter. Klassisk dannelse møter viking. ( Filtanzug. ) Selvrensende tekstilt materiale. Oppheng kobla til løpande skinnekonstruksjoner.  Romdannande endringpotensiale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rsz_dsc_0431 rsz_dsc_043620140508_165617 20140508_114811 20140508_114137 20140507_164231 unnamed (5) unnamed (6) unnamed (16)

 

BAS 2 avd Cantina

Leave a Comment